Drs. Pieter Galjé RC Senior Finance Professional

Galjé Management Services

Ik ben een bij de business betrokken en resultaatgerichte professional. De afgelopen jaren is mijn werk te kenmerken geweest als het - vanuit de optiek van de brede (financiële) bedrijfsvoering - samenbrengen en binden van mensen om businessplannen te maken, te implementeren én te realiseren. Dit inclusief het managen van veranderingen, doorvoeren van herstructureringen en herstel-/groei programma's.

Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik als register controller en financieel manager gaan werken bij het industriële beursgenoteerde groot- en handelsbedrijf, AKZO Nobel. Ik heb ervaring opgedaan als financieel directeur in de sectoren ICT/Telecom bij start-/scale-ups, nu Oceaneering en 2getthere; en in de advocatuur bij de maatschap Baker McKenzie. Het MKB familiebedrijf heb ik leren kennen in mijn rol als (tijdelijk) CFO en bestuurder bij de zakelijke dienstverlener ProAssist. Ik ben tevens toezichthouder en doe pro-bono werk bij stichtingen en verenigingen in de zorg en de sector sport en recreatie, telkens met de focus op financiën en financieel management.

Ik ben een rustige en stabiele business partner. Mijn stijl is overwegend dienend en ik opereer meestal vanuit het wij-perspectief. Leidinggeven doe ik op een coachende manier, maatgevend als de situatie dit vereist. Anderen typeren mij als een harde werker, consciëntieus en betrouwbaar. Mijn kracht ligt in het stellen van heldere doelen. Mijn inspiratie krijg ik als doelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Sectoren

Zakelijke dienstverlening / advocatuur
Zorg
Groothandel
Industrie
ICT/Telecom

Bedrijfstypen

MKB Familiebedrijf
Start-/scale-up
Beursgenoteerd bedrijf
Maatschap
Stichting en vereniging

Interim

Tijdelijk management met een zichtbaar en bestendig resultaat.

Situaties:

 • Vervanging
 • Overbrugging
 • Versterking
 • Projectmatig
 • Part-time

Financieel

Effectief en efficiënt management van geld en middelen zo, dat de winst- en continuïteitsdoelstelling van de onderneming worden gerealiseerd.

Situaties:

 • Financiële strategievorming en - implementatie
 • Business planning, uitvoering en realisatie
 • Ontwikkeling en invoeren van de planning & control cyclus
 • Invoeren beheersingsprogramma's ter zake van kosten, cash en werkkapitaal
 • Optimaliseren van management accounting & rapportage systemen

Waar kan ik uw onderneming MEE VERDER HELPEN?

Herstructurering, herstel & groei

Wijzigen en optimalisatie van de ondernemingsstructuur.

Situaties:

 • Uitbreiding
 • Groei of krimp
 • Reorganisatie
 • Continuïteitsborging
 • Doorstart buiten of na faillissement

Verander

Aanpassen en verbeteren van de structuur en/of werkwijze van de onderneming.

Situaties:

 • Samenwerking in de keten
 • Klantgericht werken
 • Fusie, splitsing
 • In-/outsourcing
 • Doelmatigheid- en doelgerichtheid verhoging

Waar kan ik uw onderneming MEE VERDER HELPEN?

Toezichthoudend
(met focus op financiën)

Op een actieve en betrokken wijze verzamelen van (financiële) informatie teneinde te toetsen of er binnen de organisatie voldaan is aan de gestelde eisen, het vormen van een oordeel daarover en het eventueel interveniëren.

Situaties:

 • Grote veranderingen in de markt
 • Significante wijzigingen in de (structuur van de) organisatie
 • Groei
 • Krimp
 • Continuïteits issues

CONTACT

Hanzehof 5
4002 HC Tiel
Telefoon
06-52 39 51 97